дата

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych
Электронная книга

Артикул: 657044
в наличии
229.4 P
  купить и скачать читать фрагмент

Mit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych to praca poruszająca niedowartościowany do tej pory, problem narodowych mitów politycznych. Książka ta posiada wiele istotnych zestawień teoretycznych funkcjonujących... подробнееMit i czas polityczny. Czas polityczny w przestrzeni narodowych narracji mitycznych to praca poruszająca niedowartościowany do tej pory, problem narodowych mitów politycznych. Książka ta posiada wiele istotnych zestawień teoretycznych funkcjonujących w literaturze naukowej wokół kategorii mitu i czasu, które stają się polem wyjścia do szerszych dyskusji i analiz prowadzonych przez autora. W pracy możemy zetknąć się z takimi problemami jak zagadnienie pierwotności myślenia i myśli mitycznej, roli przeszłości i historyczności w kreowaniu narracji mitycznych, czy koncepcji narodowych mitów politycznych. Tu szczególnie interesująco jawi się problem etnocentryczności mitycznych narracji narodowych.

Powyższe zagadnienia stanowią jedynie punkt wyjścia do kolejnych dywagacji na temat temporalności mitycznej. Szczególną uwagę autor poświęca problematyce czasu politycznego i czasu mitycznego. Praca zawiera kilka ciekawych i trafnych ujęć koherencji czasu i mitu, na które nie zwracano uwagi dotychczas w polu naukowym. Warte uwagi są zwłaszcza te ustępy traktujące o rytualności, mityczności i temporalności w zjawiskach demokracji, gdyż stawiają kolejne pytania i pole wyjścia do badań społecznych.

Całość pracy napisana jest przystępnym językiem w formie eseistycznej co ułatwia odbiór narracji. Praca posiada charakter teoretyczny i stanowi bazę do dalszych dociekań i analiz związanych zarówno z mitem jak i temporalnością polityczną. Książka ta jest warta polecania każdemu, kto interesuje się problematyką polityczną, historyczną, mitem i czasem jako zjawiskami społecznymi, gdyż pozwala na szersze spojrzenie na powyższe kategorie.

Słowem wstępu

Mit i mity polityczne - próba ujęcia

Rola myśli pierwotnej w narracji mitycznej

Historia jako element narracji narodowych mitów politycznych

Mit - polityczny koncept komunikacyjny

Czas polityczny

Czas polityczny a czas społeczny

Pierwotność i temporalność mityczna czasu

Temporalność historyczna

Czas polityczny w narracji mitycznej

Czas polityczny - próba ujęcia

Czas mityczny jako czas urojony

Przyśpieszenie czasu politycznego

Kalendarz polityczny

Czas polityczny a rytuał

Słowem podsumowania

Bibliografia

Z recenzji Piotra Grochmalskiego

Z recenzji Piotra Pawełczyka

Przypisy

Доступные форматы mobi.prc, epub
Автор Piotr Lewandowski
Агент Azymut_40%
Правообладатель OSDW Azymut
Жанр национальная политика, политология
ISBN 978-83-7859-562-5

Отзывы

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

С этим товаром покупают